Pila Ing. Miroslav Řádek

Nabízíme:

 - pořez kulatiny na pile ve Žďáru nad Sázavou
 - dopravu dřeva
 - těžbu dřeva
 - přiblížení a nakládku dřeva
 - pěstění lesa

Vykupujeme:

 - Kulatinu SMRK celé délky čep 20 cm +
 - Kulatinu SMRK kůrovec čep 20 cm +
 - Kulatinu BOROVICE celé délky čep 25 cm +
 - Surové kmeny SM,BOR čep 10 cm +
 - Dřevo na palety SM,BOR,MOD v délkách 2 – 2,5m
 - Kulatinu OLŠE 4m i celé délky čep 22 cm +
 - Ostatní listnaté sortimenty BUK,DUB,JAVOR,JASAN,BŘÍZA

Z dalších lesnických služeb provádíme ročně zalesnění cca 10 ha lesních a mimolesních pozemků, kde jsou vysazovány různé druhy listnatých a jehličnatých stromů. Provádíme ochranu vysázených porostů – chemická ošetření proti biologickým škůdcům, ožínání, nátěry kultur proti zvěři. Některé plochy zalesněné s použitím melioračních dřevin oplocujeme drátěným pletivem či dřevěnými oplocenkami typu Pacov a to kolem 1 km ročně.Produkce uznaného sadebního materiálu v jarním období je kolem 25 tis. Kusů.
Pro majitele soukromých lesů zabezpečujeme evidenci dřevní hmoty, lesní hospodářské plány a projekty zalesnění. Odvoz vytěžené dřevní hmoty je zajištěn vlastní dopravou. Ročně tak přepravíme asi 25 000 m3.
Dále také provádíme výřez, štěpkování a úklid plevelných dřevin na trasách pod elektrovody, plynovody a jinými produkty. Účastníme se také výběrových řízení, které jsou vypisovány pod operačním programem životního prostředí a jsou spolufinancovány Evropskou unií, kde naše firma provádí zdravotní řez stromů s následným kácením, frézováním a štěpkování pařezů. Dále provádíme kompletní výsadby dřevin, trávníků a mulčování s následnou údržbou. Účastníme se také zakázek vypisovaných od LČR jako jsou výřezy ( údržby) plevelných dřevin podél toků s následnou výsadbou a úklidem.