Pila Ing. Miroslav Řádek

Firma ing. Miroslav Řádek vznikla 3.11.1993 zápisem do živnostenského rejstříku a začala se zabývat prováděním komplexních lesnických služeb – těžbou, přiblížením, zalesňovacími a pěstebními pracemi. Později pak i dopravou dřeva. Od počátku byl prováděn výkup dřeva. Většina prací byly zakázky od Městských a Obecních úřadů resp. lesů v jejich majetku a fyzických osob. V roce 1998 bylo započato se stavbou manipulační linky v prostoru nádraží na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou. Hlavním záměrem bylo zpracování, třídění a příprava kulatiny na pilu Jámy, kde se vyrábělo řezivo. V roce 1998 byl pořez dřeva přesunut na pilu do Řečice, kde oba dva provozy měla firma v pronájmu a proto bylo rozhodnuto v roce 2000 vystavět vlastní dřevozávod, který byl zkolaudován v roce 2002. V prostoru dřevozávodu je pila, sklady kulatiny a řeziva, administrativní budova a restaurace Hubertka. Kapacita ročního pořezu kulatiny je 8000 m3. Ostatní dřevní hmotu, kterou nezpracujeme dále prodáváme.

POZOR VYKOUPÍME - ZAPLATÍME HOTOVĚ !!

Naše firma ročně vytěží vlastními silami a od drobných subjektů dodavatelů dřevní hmoty 10000m3. Z toho na pile ročně zpracováváme 7000 - 8000 tisíc kubíků převážně jehličnaté hmoty.Zbývající část vytěžené a vykoupené dřevní hmoty je expedována k jiným odběratelům.